Giv et bidrag

Det er ingen hemmelighed, at det koster tid, frivillige hænder og penge at føre valgkamp. Og jeg har brug for dit bidrag til at kæmpe på vegne af Nordjylland. Der er brug for folketingspolitikere, der bor og kender til de udfordringer—og i særdeleshed muligheder—vi har i Nordjylland. Men jeg har brug for din hjælp til at sprede budskabet.
Alle bidrag har en kæmpe betydning. Din støtte går til alt fra en ekstra valgplakat på en nordjysk lygtepæl til annoncering, produktion af flyers og sågar bespisning af frivillige. Tak for hjælpen!

Det juridiske

Vælger du at bidrage økonomisk, overføres beløbet til vores partiforening og altså ikke direkte til mig, kandidaten. Det sikrer både, at dit bidrag alene anvendes på valgaktiviteter, og desuden, at bidraget ikke bliver beskattet.

Der findes ingen øvre beløbsgrænse for bidragets størrelse. I reglerne om partistøtte fastlægges der dog årligt en beløbsgrænse for, hvornår man kan forblive anonym. I 2022 er beløbsgrænsen 22.200 kr. Alle bidrag herunder er altså som udgangspunkt anonyme.

Du kan læse mere om privat økonomisk støtte til partier her: https://valg.im.dk

Donationsmuligheder

Du kan nemt og hurtigt overføre dit bidrag med MobilePay, eller med en overførsel til partiforeningens bankkonto. Unaset metoden, går dit bidrag helt ubeskåret til valgkampen. Har du spørgsmål til dine donationsmuligheder, er du velkommen til at kontakte mig.

MobilePay

Du kan nemt overføre dit bidrag med MobilePay til foreningskontoen på nummeret 621111. I tekstfeltet skriver du "Tilskud til valgkamp".

Bankoverførsel

Der kan ligeledes bidrages via en bankoverførsel til foreningens konto på reg. nr. 9001 og konto nr. 4563714595. I tekstfeltet skriver du "Tilskud til valgkamp".